طبقه بندی بین المللی اختراع

طبقه بندی بیم المللی اختراعبه منظور جستجوی دقیق تر اطلاعات اختراع و استفاده از این اطلاعات در تولید آمار و دیگر دلایل، کشورها روشهایی را برای طبقه بندی اختراعات طراحی کردند. یکی از این روش ها از طرف سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO یا وایپو ارائه شده است که International Patent Classification یا IPC نام دارد. با توجه به عضویت ایران در موافقت نامه استراسبورگ که مربوط به همین موضوع میباشد، اداره ثبت اختراعات ایران نیز اختراعات ثبت شده در این اداره را با همین روش طبقه بندی می کند.

هشت بخش عمده موافقتنامه استراسبورگ

این بخش ها که دارای حدود 70 هزار زیر مجموعه می باشند عبارتند از:

A. نیازهای بشری شامل: کشاورزی، مواد غذایی، کالاهای خانگی یا شخصی، بهداشت و سرگرمی؛

B. عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد؛

C. شیمی و متالوژی؛

D. منسوجات و کاغذ؛

E. سازه های ثابت؛

F. مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش، جنگ افزارها، انفجار؛

G. فیزیک؛

H. برق